Home Contact Us
Home > Office Bearers > Roll of Honor
Year Chairman Vice-Chairman Hony. Secretar
1980 R.K. Jain V.V.S. Rao
N. Sen
A. Varadarajan
1981 S. N. Guru Rau V. V. S. Rao A. Varadarajan
1982 H. C. Verma R. Bhaskaran
Arun Kumar
G. V. Rao
1983
1984 N. Sivaguru A. Varadarajan
P. C. Rawat
K. K. Gupta
1985 C. Sudhindra R. K. M. Bhandari
P. J. Rao
J., M. Kate
1986 Resham Singh V. M. Sharma
A. K. Dhawan
K. G. Sharma
1987 V. M. Sharma G. V. Roa
R. K. Saxena
K. S. Rao
1988 Ramesh Kapur K. K. Gupta
K. Venkatachalam
K. S. Rao
1989 G. S. Jain Harsh Vardhan
Bibhas Kumar
G. V. S. S. Raju
1990 A. B. Joshi K. G. Sharma
K. K. Moza
Mukesh Kumar
1991 Murli Iyengar K. G. Sharma
K. K. Moza
Mukesh Kumar
1991-92 A. Varadarajan A. K. Dhawan
S. S. Sarkar
R. B. Singh
1992-93 R. K. M. Bhandari Manoj Datta
Sanjay Gupta
Animesh Roy
1993-94 Jattinder Singh Narendra Kumar
M. V. Nagendra
Mukesh Kumar
1994-95 Jattinder Singh Narendra Kumar
M. V. Nagendra
D. N. Naresh
1995-96 G. V. Rao Ravi Sundaram
Neeraj Chadha
D. N. Naresh
1996-97 M. Gopalakrishnan Som. S. Sarkar
K. S. Rao
V. N. Wakpanjar
1997-98 T. Ramamurthy R. Kuberan
Sanjay Gupta
D. N. Naresh
1998-99 T. Ramamurthy R. Kuberan
Sanjay Gupta
D. N. Naresh
1999-2000 Sanjay Gupta K. K. Moza
Deep Chandra
Jai Bhagwan
2000-01 P. K. Sikdar K. K. Moza
S. K. Sinha
Jai Bhagwan
2001-02 A. K. Dhawan A. K. Garg
Kishore Kumar
Jai Bhagwan
2002-03 A. K. Dhawan A. K. Garg
Kishore Kumar
Jai Bhagwan
2003-05 G. V. Rao Sudhir Mathur
Murari Ratnam
J. T. Sahu
2005-07 Murari Ratnam Jai Bhagwan
Ravi Sundram
R. Chitra
2007-2009 K. G. Sharma Ravi Sundram
U. V. Guru Vittal
Manish Gupta
2009-2011 Mr. Ravi Sundaram Dr. R.Chitra
Dr.A.Nanada
Dr. Vasant G. Havanagi
2011-2013 Mr. Jai Bhagwan Dr.A.Nanada
Dr. J.T. Shahu
Dr. Vasant G. Havanagi
Indian Geotechnical Conference 2013
 
Quick Links
eXpert Solution by : North South Technologies Pvt. Ltd.